Konj v športu

Konj v športu

Ko je konj zaradi razmaha industrije in tehnologije začel izgubljati svojo strateško gospodarsko in prometno vlogo, po II. svetovni vojni pa tudi bojno vlogo, se je pričel skokovit razvoj različnih konjeniških disciplin in športnih panog: dresurno jahanje,...
Konj kot transportno sredstvo

Konj kot transportno sredstvo

Tako kot za delo na polju so bili voli in divji osli zaradi vrojeno neustreznega in trmastega karakterja neprimerni tudi za vleko vozov. Konji so jih brez težav izpodrinili (Dent 1974). Vozove so po zgodovinskih virih uporabljali že v Starem Egiptu in Mezopozamiji v...
Konj kot pomočnik pri delu

Konj kot pomočnik pri delu

Prva vloga, ki jo je konj opravljal, je bila vloga človekovega pomočnika pri delu – prenašalca tovora. Poljedeljska ljudstva so kmalu ugotovila, da lahko moč in energijo konja izkoriščajo tudi za vleko pluga. Konj je bil bolj cenjena žival za vleko kot vol, saj je bil...
Udomačevanje konja

Udomačevanje konja

Okoli 5000 pr.n.št. so začele nastajati prve vasi in se počasi razvijale v mesta. Lovsko-nabiralniške družbe so pričele s poljedeljstvom in živinorejo. Prve poljedelske skupnosti so se razvile vzdolž vodnih tokov in na obrobjih velikih gozdov Bližnjega Vzhoda....