Konj kot transportno sredstvo

Tako kot za delo na polju so bili voli in divji osli zaradi vrojeno neustreznega in
trmastega karakterja neprimerni tudi za vleko vozov. Konji so jih brez težav izpodrinili
(Dent 1974).

Vozove so po zgodovinskih virih uporabljali že v Starem Egiptu in
Mezopozamiji v 16. stoletju pr.n. š., nekaj stoletij kasneje pa so jih pričeli uporabljati
tudi Kitajci. Ti vozovi so v začetku služili bolj ali manj v bojne namene, zato bomo 21
poglavje obširneje obravnavali v poglavju 4.3.3. – »Konj kot osrednji adut v vojnih
spopadih in lovu«.

Pot od konjeve transportne vloge in vloge pomočnika pri delu pa do uporabe
konja v namene jezdenja, je bila zelo dolga, trajajoča cela stoletja. Ideje so se
razvijale počasi in naključno… Najbrž se je začelo tako, da so nomadi ugotovili, da
njihove selitve potekajo hitreje, če svoje otroke, ki niso sposobni dovolj hitro hoditi,
posadijo na hrbet konja. Najstarejša pričevanja o uporabi konj kot jezdnih živali
segajo šele v čas okoli 1200 pr.n.š. (Dent, 1974, Werner, 1997, Humar, 2005).

Pri nomadskih konjeniških ljudstvih s področja današnje vzhodne Evrope in
Azije je življenje s konji predstavljalo samoumevni način družbenega življenja,
medtem ko so bili konji »za lastno uporabo« v današnji zahodni Evropi že od nekdaj
privilegij bogatih. Revnejši sloji so za lastne potrebe uporabljali osle ali druge vozne
živali.

Za javne prevoze so konje prvi začeli uporabljati Angleži, in sicer leta 1564.
Pričela se je zlata doba kočij… V Angliji še danes avtomobili vozijo po levi strani
ceste. Ta običaj se je ohranil iz nekdanjih časov, ko so kočijaži vozili po levi zato, da
se jim bič, ki so ga držali v desni roki, ni zatikal v obcestno grmovje ali ograje
(Alderton 1997). Izraz »kočija« je sicer nastal šele v 15. stoletju in sicer po
madžarskem mestecu Kocs, ki je po vsem svetu zaslovelo z izdelavo sodobnih,
udobnejših in okretnejših kočij (Dent 1974, Humar 2005,
http://en.wikipedia.org/wiki/Kocs).

V avstroogrski monarhiji so leta 1852 odprli železnico, ki so jo vlekli konji;
proga je bila dolga 200 km. Zadnji potniški vlak, ki so ga vlekli konji, je vozil po
Severni Irski; ukinili so ga leta 1957. Konj je z razvojem tehnologije začel izgubljati
svojo funkcijo furmanstva (Alderton 1997).

Človek je za kratek čas poskušal ohraniti na istih poteh konje in avtomobile,
bitja in izume dveh različnih svetov, vendar mu ni uspelo. »Ne, na cestah človek ni
mogel v istem času obdržati obeh konjičev – pravega in plehnatega, saj pripadata
različnim pravljicam življenja, časa in srca,« je v svoji knjigi »Konji – naše pravljice«
zapisala Omerzel-Terlepova (1996, str 231).

 

Vir teksta

Če želite staviti na konje in konjske dirke, si morate najprej odpreti brezplačen račun na betfairu!